Den vide verden / Det hvide land / En misforståelse

En misforståelse

 
Islands "løsrivelse" fra Danmark

14. juni 1944 erklærede Island sig uafhængigt af Danmark. Det skete ved en ceremoni på tingsletten, der ses i bunden af billedet

I ny og næ høres bemærkningen, at "islændingene benyttede lejligheden til at løsrive sig, mens DK var besat af den tyske værnemagt". Det er i princippet usandt!
 
Den islandske kamp for selvstændighed fra Norge/Danmark, Danmark, England og USA er flere århundreder undervejs (en god gennemgang kan læses her: "Danmarkshistorien")

For at forstå, hvorfor islændingene erklærede sig 100% uafhængigt af DK og endegyldigt oprettede republikken Island den 17. juni 1944 er udviklingen på forskellige tidspunkter i 1. halvdel af det 20. århundrede meget væsentlige.
 

1904 - hjemmestyre
Forskellige tiltag til øget selvstyre op gennem 1800-tallet førte i 1904 til, at Island  fik en hjemmestyreordning, hvilket islændingene stadig ikke var tilfredse med, idet en lov om den statsretslige stilling fra 1871 ikke gav det islandske folk den ønskede selvbestemmelse.
  
1918 - selvstændighed og personalunion
Stærke spændinger - bl.a. afviste islændingene en overenskomst mellem Folketinget og Altinget i 1908 - førte i 1918 til, at Rigsdagen anerkendte Island som en selvstændig og suveræn stat i en personalunion (=lande med samme regent/konge) med DK, som skulle stå for bl.a. udenrigstjeneste og kystbevogtning, indtil islændingene selv ønskede at overtage disse funktioner. Det aftaltes, at DK og Island skulle genoptage forhandligerne om personalunionen efter udgangen af 1940, og kunne parterne ikke nå til enighed inden for 3 år, kunne begge lande ophæve unionen.

10. april 1940 - opsigelse af unionsaftale
9. april 1940 besættes DK af Tyskland, og Altinget beslutter allerede 10. april 1940, at DK ikke længere kan udøve de forpligtelser, der var aftalt på det udenrigspolitiske område. Island overtager herefter selv ansvaret og erklærer sig som neutralt område (uden et militært forsvar).
 
10. maj 1940 - Island besættes
USA og England vurderer, at Island er alt for strategisk vigtig i forhold til krigen mod Tyskland, så islændingene får på venskabelig vis "vredet armen om" og må acceptere, at landet invaderes af engelske styrker den 10. maj 1940. Læs meget mere herom
HER). USA overtager i juli 1941 ansvaret for Islands sikkerhed og udstationerer 40.000 soldater på øen.

17. juni 1944 - selvstændig nation
17. juni 1944 erklærer Island sig på Tingsletten (ensidigt og uden samtykke fra DK) som selvstændig nation, hvilket DK først endeligt "accepterer" i 1950. Sveinn Björnsson bliver Islands første præsident.
 
Konklusion
Island har ikke overtrådt nogen aftale med Danmark, og ingen havde vel forventet, at landet ville forlænge unionsaftalen efter 1941. Den ensidige måde, den endelige løsrivelse foregik på....? Tja, det kan vel altid diskuteres. Men at Island stak af i ly af krigen uden varsel, den holder ikke.....
 
 
 
E-JUEL