Thy´sk / KORSØ KNUDE - KÅSE KNUDE

KORSØ KNUDE - KÅSE KNUDE

At bevæge sig hastigt rundt i Thy og Han Herred er som at hoppe fra tue til tue: Fra gammel havbund, via stejle kalkskrænter, op på toppen af en kalkknude - og ned igen! På vejen fra Hanstholm Knude mod Hjardemål passeres Korsø Knude (Kåse Knude), der i stenalderen dannede yderste bolværk mod det store hav mod nord. I dag arbejder Naturstyrelsen endvidere med store planer for den hævede havbund i Korsø Klitplantage - inkl. Vullum Sø.
"Korsø Knude er den nordvestlige ende af en kalkknude med en stejl vest- og nordvestvendt skrænt. Landskabet nedenfor var i stenalderen et lavvandet hav. Korsø Knude var en af en række øer, og 6.000 år efter står øen med stejle kystskrænter mod vest og nord. Disse skrænter danner i dag levested for en række plantearter, der er knyttet til den kalkholdige jordbund." (Kilde: Natura 2000-Handleplan, Korsø Knude )
Stil bilen ved Byengsvej/Søvej og "bestig" kalkknolden - ca. 25 m til toppen. Her åbenbarer sig en fantastisk udsigt mod Vigsø Bugt, Korsø Klitplantage og de omgivende flade områder. På toppen af knuden overraskes man ved synet af store mængder flyvesand, der danner grundlag for udpræget klithedevegetation. En interessant lokalitet. 
Foto: april 2020Se Natura 2000 HANDLEPLAN FOR KORSØ KNUDE
****
Korsø Knude: WIKIPEDIA
****
KÅSE KNUDE
****
 
 
E-JUEL