Thy´sk / V. VANDET SØ / Vandet Sø-kilderne

Vandet Sø-kilderne

Hvis man fra P-pladsen på Søvej bevæger sig sydpå ind i det indhegnede område, åbenbares et landskab, der ved første øjekast ser umådeligt trist og kedeligt ud. Der er risiko for at træde i en kokasse, falde over en meget stor rodstub eller for den sags skyld risikere våde fødder, hvis gummistøvlerne står derhjemme. 

Området er VÅDT, sumpet og moseagtigt, og det skyldes især store mængder kildevand, der fra foden af Vodbakken strømmer ud fra den kalkholdige morænebakke. I det hele taget er det kalken, der skaber og præger naturen i området. Vandet sø er en meget dyb og ren karstsø (på midten over 20 m), hvor bunden består af kalk, hvorfra vand fra undergrunden kan trænge op.
Et par steder "oversvømmes" den interimistiske vej af små floder fra vældene, men den endelige belønning får den ihærdige i nederste del af rydningen, hvor kildevandet bobler op fra 2 bassinkilder, inden vandet samler sig og forsvinder ud i søen.

Ekstremrigkær
I "Thy Statsskovdistrikt - Arealbeskrivelse" beskrives området som "mose under tilgroning med pil og birk. I kanten heraf to fine bassinkilder med opvæld i sandbund. Søbredden er af Biologisk Forening for Nordvest-jylland registreret som ekstremrigkær med bl.a. kødfarvet gøgeurt og bredbladet kæruld".


Området er inden for de sidste år ryddet for træer, og enkelte mastodonter får lov at ligge til skue for besøgende og gavn for natur og dyreliv.

Se GALLERIET (foto april 2018) med billeder fra Vodbakken og kilderne
 
 
E-JUEL