Thy´sk / LANDSKAB/NATUR / Gryden

Gryden

 
På gul sti I Tvorup Plantage
- en våd og sen novembereftermiddag i 2018
Se galleriet herFra den ældste del af beplantningen - over 100 år gamle bøgerester (Foto:EA)

Nogle få hundrede meter fra Tvorup Kirke(ruin) - på Egebaksandevej - tager gul rute sin begyndelse, og foran ligger 1,6 km enestående natur, der tilplantedes fra midten af 1800-tallet. Området – som de fleste plantager i området - henligger som blandet skov, såede og selvsåede i én pærevælling. Heldigvis får væltede, døde træer lov at ligge – til gavn for et alsidigt dyreliv. Vi befinder os på morænejord med et op til flere meter tykt lag flyvesand som topdressing.


Ved denne mindesten over H. C. Riegel starter "gul sti"

Gul rute – i daglig tale benævnt Gryden – er ganske enestående! Her findes rester af den beplantning, som kammerherre H. C. Riegels plantede i perioden 1853-1861.
 
Det bør imidlertid nævnes, at sandflugtskommissær Laurits Thagaard  i flere omgange fra 1811-43 også forsøgte sig med flere beplantninger, der mislykkedes.

En fjende bliver en ven
Nøglen til at bekæmpe/begrænse sandflugtens hærgen blev bjergfyrren, Pinus Mugo, der viste sig effektiv på de sandede arealer. Det er et lystræ med stærkt forgrenede rødder.
E-JUEL