Thy´sk / KLITMØLLER / Spanggaard

Spanggaard

Færdes man i sommerhusområderne i Klitmøller, ser man på vejskiltene meget specielle navne: Kræn Tækkers Vej, Ajs Mølls Vej, Brandisvej osv. Den tidligere Hanstholm Kommune har gjort sig den ulejlighed at grave i lokalhistorien og opkaldt nyudstykninger efter tidligere, prominente personer fra Klitmøller og Vandet Sogn. Således også SPANGGÅRDSVEJ.


Klitlandskab ved Spanggårdsvej.
 
Vi skal tilbage til 1800-tallet og helt ud i klit- og flyvesandet til "Sandodde". Det efterfølgende bygger på dette kildemateriale fra Thisted Museum.

Jens, Niels og Spanggårdsvej
Jens og Niels er far og søn: Jens Jensen Spanggaard (1769-1837) og Niels Jensen Spanggaard (1805-1892). Tilsyneladende fik Jens - sammen med sin kone, Helvig Pedersdatter Enggaard (?-1855) - kun den ene barn (Niels)*, der i sit voksenliv - sammen med sin kone, Kirstine Marie Christensdatter (1797-1869) forblev barnløs. Disse 2 generationer boede mere end 3/4 århundrede i det område, der i dag benævnes Spanggårdsvej.


Spanggård-huset, som det KUNNE ha´ set ud!

Om Jens og hans beboelse står intet nævnt, men Niels "flyttede huset" fra matrikel 69 til 69a, og i 1851 blev huset brandforsikret, hvilket giver konkrete oplysninger om størrelse og indretning. Størrelsen virker overraskende, skønt dele af huset anvendtes til lade og stald: 17 fag (=ca. 25m) lang og 8 Alen dyb (=4,80m) + en "Qvist på ca. 3 fag og 63/8 Alen. Beboelse indrettet med storstue, dagligstue, gang, køkken, bryggers og sovekammer. Efter datidens målestok er det vel ikke så ringe endda!

Læser man ovennævnte kildemateriale, er der imidlertid helt andre fakta, der - set med nutidige briller - springer i øjnene: en lukrativ aftægtsaftale, der skaffer sælgeren (den tidligere ejer) en tålelig alderdomderdom.


Fra kirkebogen Vester Vandet sogn:
 
No 5 dend 25 Martj fødde Jens Jensen Sparg
aards kone Helvig Pedersdatter Engaard ved
Klitmølle en Søn døbt og kaldet Niels hans
Daab confirmeret, hans Daab confirmeret d.
28 April. 
E-JUEL