Thy´sk / V. VANDET SØ / MARKARBEJDE VED VANDET SØ

MARKARBEJDE VED VANDET SØ

Skrivekridt og forskellige former for kalk dominerer de højere beliggende områder i den  nordvestligste del af Thy. Før tilsåning af markerne påbegyndes, ses det naturlige dække af kalk/skrivekridt tydeligt. Landbrugsredskaberne skaber undervejs et fint mønster, der nemt kunne danne grundlag for en strikkeopskrift på et slag eller lign.
Såning: 31. marts - høst 9. august 2019.
 
Lidt "spøjst" at tænke på, at kalken - dannet af skeletrester fra havalger (kokkolitter) - er ca. 100 mill. år gammel og dannet i et varmt hav, der stod 100 m højere end i dag. Ingen is ved polerne!! Måske der var tale om en eller anden form for global opvarmning!!! 
 
E-JUEL