Thy´sk / LANDSKAB/NATUR / Gryden / Tvorup Kirke

Tvorup KirkeEn vandretur i Tvorup Klitplantage kan passende tage udgangspunkt i et besøg ved Tvorup Kirke(ruin), der fungerede som sognets kirke indtil 1794, hvor en stadig mindre befolkningsgruppe måtte opgive at ”drive” kirken – ganske enkelt af den grund, at folket flygtede fra den altødelæggende sandflugt. Mange gårde måtte nedlægges/flyttes i takt med sandets hærgen. ”Sandflugten svøbte egnen i et gulligt ligklæde”, som sognepræst Nande Kraft så rammende beskriver. På daværende tidspunkt måtte sognets beboere – via deres kirkeskat – selv finansiere kirkens ”drift”, så det økonomiske grundlag forsvandt i bogstaveligste forstand som sand mellem fingrene.
Dele af kirken anvendtes til vedligeholdelse af Vang Kirke
 
E-JUEL