Thy´sk / KLITMØLLER / Møllerne

Møllerne


UNDER OPBYGNING
Klitmøller Å øst for Kystvejen

Å-løbene
Når man passerer Klitmøller ad ringvejen (=Kystvejen) øst om byen, kræves - selv ved ringe fart - optimal opmærksom, hvis man skal spotte de 2 "brusende vandløb", der passerer henholdsvis gennem byen og norden-om.
Klitmøller Å (der begynder sin rejse længere med øst som eneste afløb fra Vandet Sø) og Nors Å (en gravet kanal, der udløber fra Nors Sø og ender sine dage lidt nord for /Splittergab) gennemløber et pænt stort område. Der er tale om beskedne vandmængder, MEN ikke desto mindre har Klitmøller Å i fordums tid haft vital og afgørende betydning for det erhvervsliv, der havde sin storhedstid i specielt i 17- og 1800-tallet.

Møllerne
Det handler i al sin enkelhed om handel med Sydnorge, fremstilling af mel og transport af fødevarer med dertil konstruerede og fremstillede skuder. I 1600-årene og frem til gennembruddet ved Agger Tange i 1825, oplevede det lille samfund betydelig velstand, skønt området bøvlede med flyvesand (som i det øvrige Thy og Han Herred). Sandsynligvis har man både fisket og forsøgt sig med landbrug, men SKUDEHANDLEN spillede den afgørende rolle.
Hvorfra navnet Klitmøller? Jo, i disse år fandtes der mindst 3 møller i klitterne, så det er nærliggende, at navnet opstår heraf. Vester Mølle, Mellemmølle og Østre Mølle - praktiske navne.


Klitmøller 1910.  Mellem Vandmølle. Billede og oplysninger fra Ejnar Rysgaard Maden, V. Vandet


Klitmøller 1900. Den vestelig Stampemølle. Stampemøllen hvor Chr. Bunk Madsen boede. Den lå et godt stykke fra stranden, men i 1955 blev huset taget af havet. Yderst til højre den tidligere Strandkontrollør bolig som gik samme vej.
reg. 1.9.2003 på Thisted Arkiv. scannet af Vangsaa Arkiv 25.10.2008 
E-JUEL