Thy´sk / Et fatamorgana - Egebaksande

Et fatamorgana - Egebaksande

 
UNDER OPBYGNING
 
EGEBAKSANDE - januar 2017 (Foto: EA)
Forvilder man sig "uvidende" mod vest fra Sjørring eller for den sags skyld mod nord fra Faddersbøl, når man ad tvivlsomme veje ud på åben mark - eller gammel søbund, om man vil.
Man tror næppe sine egne øjne: En herregård, et kloster eller..? Mægtig af omfang og med takkede gavle - ganske enkelt storladent. I det mindste på afstand!
Ved nærmere eftersyn åbenbarer sig et mægtigt forfald - den prægtige, røde murstensbygning vakler under sin storhed. Murværk stadig nogenlunde ok, men resten i nærmest i frit fald.

Kaptajn J.C.H.C. Jagd
Historien bag Egebaksande er MEGET lang og MEGET spændende! Ganske kort handler det om den meget initiativrige skolelærer/ingeniør kaptajn J.C.H.C. Jagd, der i 1859-62 foranstaltede (trods megen modstand og store vanskeligheder) tørlægning af den 850 hektar store Sjørring Sø. På baggrund af de store, nyudvundne landbrugsarealer blev Egebaksande bygget - i hvilken Jagd bosatte sig.
Historien frem til i dag er særdeles interessant. Kig i relevante links: Her er der flere timers interessant læsning.


Månegrisprojektet xE-JUEL